alan-cevre

Dairenin Alanını ve Çevresini Hesaplama

DİĞER GEOMETRİK HESAPLAMALAR BURADA

Yarı çap:

Daire Nedir?
Daire bir çemberin kendi iç bölgesi ile birleşmesinden oluşan düzlem parçasıdır.

Dairenin Çevresi ve Alanı Nasıl Hesaplanır?

Dairenin yarıçapına r  dersek, π sayısını da yaklaşık 3,14 olan alalım. Bu durumda;

Dairenin Çevresi = 2 x π x r ;

Dairenin Alanı= π x rolur.

Kimler Neler Demiş?